Chính sách vận chuyển

Công ty Cổ Phần Sản xuất Máy nông Nghiệp Đa Năng Đa Năng Hòa phát thông báo chính sách vận chuyển năm 2019:

  • Khách hàng đặt cọc trước 30% giá trị của đơn hàng.
  • Công ty hỗ trợ vận chuyển miễn phi máy chủ và các chức năng cơ bản của máy AHM.

Thương hiệu AHM sẽ luôn mong muốn đồng hành,san xẻ những khó khăn cùng bà con trong quá trình cơ giới hóa mô hình nông nghiệp.